MediPsyche Centrum Medyczne
Umów się online na wizytę lub zadzwoń Umów wizytę +48 881 676 666

Leczenie depresji

 
Leczenie depresji

Czym jest depresja?

Depresję zalicza się do grupy zaburzeń, których objawy skoncentrowane są wokół niepoprawnej regulacji nastroju. Głównym objawem depresji jest obniżenie nastroju, występujące przez dłuższy okres. Zaburzenie to charakteryzuje utrzymujący się smutek, utrata zainteresowania otaczającym światem, anhedonia oraz m.in. nadmierna drażliwość. Depresji nie należy mylić ze smutkiem. Od czasu do czasu każdemu zdarza się być smutnym. Warto zaznaczyć, że jest to naturalna emocja, która wynika z przeżywania niepowodzeń lub strat – po jakimś czasie mija.

Jakie są przyczyny depresji?

Przyczyny występowania depresji nie są do końca znane. Wiadomo natomiast, że są bardzo złożone. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje tego zaburzenia:

  • depresję endogenną o podłożu biologicznym – w tym przypadku źródłem nieprawidłowości są zmiany pojawiające się w OUN. Cechą wyróżniającą depresję endogenną jest brak konkretnej przyczyny, takiej, którą można łatwo wskazać,

  • depresję egzogenną – w jej przypadku można łatwiej wskazać przyczyny wystąpienia zaburzenia. Za depresję egzogenną odpowiadają w głównej mierze czynniki psychospołeczne, takie jak strata bliskiej osoby lub poważniejsza choroba somatyczna.

Podłoża depresji można także podzielić na:

  • biologiczne – np. genetyczne, hormonalne, strukturalne, zaburzenia neurotransmisji,

  • psychologiczne – np. traumatyczne przeżycia, niezdolność radzenia sobie ze stresem, typ osobowości,

  • społeczne – np. niski status społeczny, samotność, brak grupy wsparcia.

Jakie są objawy depresji?

Jak zostało wspomniane, najbardziej charakterystycznym objawem depresji są zaburzenia nastroju i jego znaczne obniżenie. Poza niemożnością odczuwania przyjemności osoba borykająca się z depresją czuje się również przytłoczona, przygnębiona, towarzyszy jej ogólny pesymizm. Ważnym objawem jest również lęk dotyczący teraźniejszości i przyszłości. Inne typowe dla depresji objawy to również:

  • zaburzony rytm biologiczny – np. bezsenność lub wzmożona senność. Niektóre osoby odczuwają również zaburzenia łaknienia oraz przeżywają odwrócenie rytmu dobowego,

  • zaburzony napęd życiowy – depresja wiąże się z szybszym odczuwaniem przeciążenia, zmęczenia i znużenia. Niełatwo jest się również skoncentrować. Wykonywanie codziennych, prostych obowiązków staje się wręcz niemożliwe,

  • zaburzony obraz siebie – osoba w depresji widzi się bardzo krytycznie. Ma niską samooceną – zarówno jeśli chodzi o sferę psychiczną, jak i fizyczną. Nęka ją poczucie winy i czarne myśli, mogące prowadzić nawet do myśli bądź prób samobójczych.

Jak wygląda leczenie depresji?

Najskuteczniejszą bronią w walce z depresją jest połączenie psychoterapii i farmakoterapii. W przypadku łagodnego przebiegu zaburzenia nawet same sesje z psychoterapeutą mogą okazać się wystarczające.

Każda psychoterapia może okazać się skuteczna w leczeniu depresji. Wiele źródeł wskazuje jednak na to, że terapia poznawczo-behawioralna jest najskuteczniejsza. W psychoterapii leczenie depresji to proces, w którego trakcie pacjent zmienia sposób myślenia. Porzuca dysfunkcjonalne przekonania na rzecz konstruktywnych i pozytywnych. Wiele osób borykających się z depresją tkwi w przeświadczeniu, że są niekochane, zranione i nie mogą zaufać najbliższym. Takie wzorce wynosi się jeszcze z okresu dzieciństwa. To właśnie ten etap życia człowieka należy dokładnie przepracować, aby zmienić postrzeganie o sobie i otaczającym świecie.

Leczenie depresji w Łodzi, np. w MediPsyche, obejmować może również farmakoterapię, którą zaleca psychiatra. Na rynku dostępnych jest wiele antydepresantów, które różnią się działaniem. Dzięki temu lek może być przystosowany do organizmu każdego chorego. Choć współczesne antydepresanty są bezpieczne i skuteczne, należy pamiętać o tym, aby przestrzegać zaleceń lekarza. W innym wypadku leki mogą okazać się nieefektywne. Należy przyjmować je regularnie oraz nie łączyć ich z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi. Co więcej, warto mieć na uwadze to, że leki zaczynają działać dopiero po pewnym czasie. Nie należy więc przejmować się, jeśli po tygodniu lub dwóch nie zauważymy znaczącej poprawy.
 

Umów wizytę z wybranym lekarzem psychiatrą już teraz tutaj

Umów wizytę
Kontakt
Masz pytania, potrzebujesz pomocy?
Umów się telefonicznie
Skorzystaj z formularza kontaktowego
Formularz kontaktowy